Ryhmät

Partiossa toimitaan ikäkausiryhmissä. Ikähaarukat ovat suuntaa-antavia ja saattavat vaihdella vuosittain. Vasemmalla ikäkaudesta kerrotaan yleisesti ja oikealla on esitelty lippukunnan ikäkauteen kuuluvat ryhmät.

SUDENPENNUT

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen (akela).


Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja retkillä.

KOHAN SUDENPENNUT 2020-2021

KIVINILKAT (2. vuoden sudenpennut)

Majalla keskiviikkoisin klo 17-18

Akelat: Essi ja Anni S.


Uutta sudenpenturyhmää ei tule syksyllä 2020.


SEIKKAILIJAT

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen (sampo). Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.


Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!


KOHAN SEIKKAILIJAT 2020-2021

VESILISKOT (1. vuoden seikkailijat)

Majalla torstaisin klo 18-19

Akelat: Essi, Pirita, Myrsky, Vesa ja Meri


MERIMAKKARAT (2. vuoden seikkailijat)

Majalla torstaisin klo 17-18

Sammot: Myrsky, Milja ja Vesa


KISSAKALAT (3. vuoden seikkailijat)

Majalla keskiviikkoisin klo 18.15-19.15 (tässä ryhmässä on vielä tilaa)

Sammot: Marju ja Suvi
TARPOJAT

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen (luotsi).

KOHAN TARPOJAT 2020-2021

MERIKILPIKONNAT

Kololla

Tarpojaluotsit: Teemu V. ja Iiris

SAMOAJAT

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja (luotsi) suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.


Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus (ROK) ja johtamisharjoittelu . Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

KOHAN SAMOAJAT 2020-2021

Samoajat kokoontuvat kololla omien aikataulujensa mukaisesti.

Samoajaluotsi: Anni Y.-K.

VAELTAJAT

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.


Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen (luotsi) ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.AIKUISET

Vaeltajuuden jälkeen partiolaiset siirtyvät "tukeviksi aikuisiksi", jotka tukevat muuta partiotoimintaa tulemalla auttamaan esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. Myös esimerkiksi kuljetusten järjestäminen ja kämppätalkoot voivat olla tämän "kuudennen ikäkauden" hommia.