Ryhmät

Partiossa toimitaan ikäkausiryhmissä. Ikähaarukat ovat suuntaa-antavia ja saattavat vaihdella vuosittain. Vasemmalla ikäkaudesta kerrotaan yleisesti ja oikealla on esitelty lippukunnan ikäkauteen kuuluvat ryhmät.

SUDENPENNUT

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen (akela).


Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja retkillä.

KOHAN SUDENPENNUT 2022-2023

Aloittavat sudenpennut (1. vuoden sudenpennut)

Majalla keskiviikkoisin klo 17.30-18.30

Akelat: Sini Tarkiainen, Meri-Tuulia Honkanen


Ilmoittautuminen syksyn 2022 sudenpenturyhmään on nyt auki!

Liittymislomake


SEIKKAILIJAT

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen (sampo). Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.


Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!


KOHAN SEIKKAILIJAT 2022-2023

KIVINILKAT (1. vuoden seikkailijat)

Majalla keskiviikkoisin klo 17-18

Akela: Essi Knuuttila

Ryhmässä on tilaa: Liittymislomake


VESILISKOT (3. vuoden seikkailijat)

Majalla torstaisin klo 17.30-18.30

Sammot: Pauliina Hartonen, Meri Kuusela
TARPOJAT

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen (luotsi).

KOHAN TARPOJAT 2022-2023

MERIMAKKARAT (1. vuoden tarpojat)

Kololla keskiviikkoisin klo 17.30-19

Tarpojaluotsi: Pirita Lumme

Ryhmässä on tilaa: Liittymislomake


KISSAKALAT (2. vuoden tarpojat)

Kololla Torstaisin klo 18.30-19.30

Tarpojaluotsit: Marju Nordman, Iiris Jaakkola

SAMOAJAT

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja (luotsi) suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.


Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus (ROK) ja johtamisharjoittelu . Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

KOHAN SAMOAJAT 2022-2023

Samoajat kokoontuvat kololla omien aikataulujensa mukaan.

Samoajaluotsi: Teemu Vahanka.

VAELTAJAT

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.


Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen (luotsi) ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.AIKUISET

Vaeltajuuden jälkeen partiolaiset siirtyvät "tukeviksi aikuisiksi", jotka tukevat muuta partiotoimintaa tulemalla auttamaan esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. Myös esimerkiksi kuljetusten järjestäminen ja kämppätalkoot voivat olla tämän "kuudennen ikäkauden" hommia.