Ryhmät

Partiossa toimitaan ikäkausiryhmissä. Ikähaarukat ovat suuntaa-antavia ja saattavat vaihdella vuosittain. Vasemmalla ikäkaudesta kerrotaan yleisesti ja oikealla on esitelty lippukunnan ikäkauteen kuuluvat ryhmät. 

 Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen (akela).

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta... Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen
Kohan sudenpennut    2018-2019

Saukot -lauma 
(1.- ja 2. -luokkalaiset tytöt ja pojat)
Ryhmässä on tilaa uusille partiolaisille!
Kokoontumispaikka: Partiomaja
Kokoontumisaika: torstai 17-18.00
Johtajat:  Anni ja Jenni

Lentokalat -lauma
(2.- luokkalaiset tytöt ja pojat)
Ryhmässä on tilaa uusille partiolaisille!
Kokoontumispaikka: Partiomaja
Kokoontumisaika: torstai 18-19.00
Johtajat: Essi, Myrsky ja Taneli

Pyöriäiset -lauma
(3.-luokkalaiset tytöt ja pojat)
Ryhmässä on tilaa uusille partiolaisille!
Kokoontumispaikka: Partiomaja
Kokoontumisaika: torstai 17.30-18.30
Johtajat: Sini ja Ansku

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen (sampo). Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Kohan seikkailijat      2018-2019

Kissakala 
(4.-luokkalaiset tytöt ja pojat)
Ryhmässä on tilaa uusille partiolaisille!
Kokoontumispaikka: Partiomaja
Kokoontumisaika: keskiviikko 18-19.00
Johtajat: Marju

Delfiini 
(5.- ja 6.-luokkalaiset tytöt ja pojat)
Kokoontumispaikka: Partiomaja 
Kokoontumisaika: keskiviikko 19-20.00
Johtajat: Marju
Tarpojat

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen (luotsi).
Kohan tarpojat          2018-2019

Meritähti
(7.- ja 8.- luokkalaiset tytöt ja pojat)
Ryhmässä on tilaa uusille partiolaisille!
Kokoontumispaikka: Kolo
Kokoontumisaika: torstai 19-20.30
Johtajat: Maiju ja Elias


 Samoajat

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja (luotsi) suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.


Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus (ROK) ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.


Kohan samoajat        2018-2019

Samoajat 
Ryhmässä on tilaa uusille partiolaisille!
Kokoontumispaikka
Kokoontumisaika
Johtaja: Teemu H.


Vaeltajat

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen (luotsi) ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

 


Aikuiset

Vaeltajuuden jälkeen partiolaiset siirtyvät "tukeviksi aikuisiksi", jotka tukevat muuta partiotoimintaa tulemalla auttamaan esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. Myös esimerkiksi kuljetusten järjestäminen ja kämppätalkoot voivat olla tämän "kuudennen ikäkauden" hommia.

 
Sisupartiolaiset 

Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä ja tarvitaan aikuisen tukea. Partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan.

Päämäärä on sama kuin koko partioliikkeellä: kasvattaa partiolaisista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. Sisutoiminnassa on sama partiohenki, aatepohja ja partiomenetelmä kuin muussakin partiotoiminnassa ja ikäkausissa. Ero löytyy yksittäisen partiolaisen polulta – tämä johtuu vamman aiheuttamista rajoitteista tai erityisominaisuuksista liikkumisessa, kyvyissä kuulla, nähdä tai muuten havainnoida ympäristöä sekä kyvyssä ymmärtää kirjallisia ja sanallisia ohjeita.

Lisätietoja alkavasta ryhmästä täältä.