Ryhmät

Partiossa toimitaan ikäkausiryhmissä. Ikähaarukat ovat suuntaa-antavia ja saattavat vaihdella vuosittain. Vasemmalla ikäkaudesta kerrotaan yleisesti ja oikealla on esitelty lippukunnan ikäkauteen kuuluvat ryhmät. 

 Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen (akela).

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta... Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen
Kohan sudenpennut    2017-2018

Lentokalat (1. -luokkalaiset tytöt ja pojat)
Kokoontumispaikka: Partiomaja
Kokoontumisaika: torstai 18-19.00
Johtajat: Laura ja Taneli

Pyöriäiset -lauma (2.- ja 3.-luokkalaiset tytöt ja pojat)
Kokoontumispaikka: Partiomaja
Kokoontumisaika: keskiviikko 17.30-18.30 
Johtajat: Ansku, Sini ja Saku

Kuutit -lauma
(3.-luokkalaiset tytöt ja pojat)
Kokoontumispaikka: Partiomaja
Kokoontumisaika: torstai 17-18.00 
Johtajat: Hanna ja MarjuSeikkailijat

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen (sampo). Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Kohan seikkailijat      2017-2018

Delfiini (tytöt ja pojat)
Kokoontumispaikka: Partiomaja 
Kokoontumisaika: keskiviikko 18.45-19.45 
Johtajat: Ama, Teemu V. ja Teemu H.
Tarpojat

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen (luotsi).
Kohan tarpojat          2017-2018

Meritähti (tytöt)
Kokoontumispaikka: Kolo
Kokoontumisaika: keskviikko 18.45-20
Johtajat: Maiju ja Essi


 Samoajat

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja (luotsi) suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.


Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus (ROK) ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.


Kohan samoajat        2017-2018

Samoajat 
Kokoontumispaikka: Kolo
Kokoontumisaika: joka toinen tiistai 18.00
Johtaja: Vesa


Vaeltajat

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen (luotsi) ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

 


Aikuiset

Vaeltajuuden jälkeen partiolaiset siirtyvät "tukeviksi aikuisiksi", jotka tukevat muuta partiotoimintaa tulemalla auttamaan esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. Myös esimerkiksi kuljetusten järjestäminen ja kämppätalkoot voivat olla tämän "kuudennen ikäkauden" hommia.

 
Sisupartiolaiset 

Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä ja tarvitaan aikuisen tukea. Partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan.

Päämäärä on sama kuin koko partioliikkeellä: kasvattaa partiolaisista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. Sisutoiminnassa on sama partiohenki, aatepohja ja partiomenetelmä kuin muussakin partiotoiminnassa ja ikäkausissa. Ero löytyy yksittäisen partiolaisen polulta – tämä johtuu vamman aiheuttamista rajoitteista tai erityisominaisuuksista liikkumisessa, kyvyissä kuulla, nähdä tai muuten havainnoida ympäristöä sekä kyvyssä ymmärtää kirjallisia ja sanallisia ohjeita.